Hoofdluis

Hoofdluis is een hardnekkig verschijnsel dat op veel scholen voorkomt. Effectieve bestrijding is alleen mogelijk wanneer het probleem gezamenlijk wordt aangepakt. Indien er geen zorgvuldige behandeling plaatsvindt, blijft de kans op herbesmetting groot en worden kinderen, ouders en scholen onnodig belast. De Willibrordschool heeft hoofdluisouders aangesteld. Dit is een effectieve manier bij de bestrijding van hoofdluis.

Kinderen worden regelmatig klassikaal gecontroleerd door hiervoor geschoolde ouders waardoor vroegtijdige opsporing mogelijk is. De hoofdluisouders hanteren een standaardprocedure bij het controleren. Dit zorgt voor duidelijkheid aan alle betrokken partijen. De ouders zijn primair verantwoordelijk voor het wekelijks controleren en het verwijderen van hoofdluis uit het haar van hun kind. Het melden van het hebben van hoofdluis aan de school en andere contacten is belangrijk.