GGD

De GGD Groningen houdt zich bezig met de gezond-heid van de bevolking in de provincie Groningen. Hieronder valt ook de jeugd. Daartoe voert zij een aantal taken uit. Door een landelijke wetswijziging heeft de GGD Groningen een nieuwe werkwijze ont-wikkeld op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Op sommige scholen wordt deze nieuwe werkwijze al uitgevoerd. De komende jaren zal deze werkwijze op alle scholen in de provincie worden uitgevoerd. We lichten de nieuwe werkwijze toe.

Jeugdgezondheidszorg (nieuwe werkwijze)

 • Gezondheidsperiode: 
  in de gezondheidsperiode, een aaneengesloten periode die jaarlijks op school wordt gehouden, worden de kinderen van groep 2 en groep 6 onderzocht.
 • Onderzoek groep 2:
  de leerlingen in groep 2 worden onderzocht of ze goed kunnen zien.
 • Gesprek groep 2:
 • alle ouders van de kinderen in groep 2 worden samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek met de verpleegkundige of arts. Daarbij wordt het kind gewogen en gemeten. Ter voorbereiding krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid van hun kind. De antwoorden kunnen aanleiding zijn om in een onderzoek of gesprek extra aandacht aan een kind te besteden.
 • Onderzoek groep 7:
  alle kinderen in groep 7 worden gemeten en gewogen. Ouders van de leerlingen in groep 7 krijgen van tevoren een vragenlijst met vragen over de gezondheid van hun kind. Met de leerkracht wordt besproken of er kinderen zijn waar extra aandacht aan moet worden besteed. Ouders kunnen aangeven of ze prijs stellen op een gesprek/onderzoek met de verpleegkundige of arts.
 • Spreekuur:
  Ouders kunnen daar zonder afspraak terecht met vragen en/of problemen rond de groei, ontwikke-ling en opvoeding van hun kind.
 • Informatie:
  ouders, leerkrachten en leerlingen krijgen regelmatig schriftelijke informatie van de GGD over zeer uiteenlopende onderwerpen op het gebied van gezondheid. Schoolkrantartikelen, folders of brochures worden via alle scholen verspreid. Neem ook eens een kijkje op www.ggdgroningen.nl. Hier kunt u verschillende folders downloaden, zoals een folder over bedplassen of slaapproblemen.
 • Collectieve preventie:
  na afloop van de gezondheidsperiode worden alle (gezondheids)gegevens verzameld. Samen met de leerkrachten worden deze besproken. Hieruit kunnen thema’s gekozen worden die het komend jaar en/of de jaren daarna extra aandacht krijgen. Bijvoorbeeld voeding en bewegen of roken in de bovenbouw. Ouders worden betrokken bij de uitwerking van deze preventieactiviteiten. De GGD adviseert de school hierin. De GGD heeft veel (les)materialen die de school bij de activiteiten rond gezondheid kan gebruiken. Er is (les)materiaal over bijvoorbeeld voeding, mondgezondheid, genotmiddelen en pesten.

Meer informatie of vragen?
Informatie Centrum Gezondheid
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen
Tel. (050) 367 41 77
Op werkdagen geopend van 10.00 uur – 16.30 uur