Logopedie

In een aantal gemeenten in de provincie Groningen, waaronder de gemeente Stadskanaal worden kinderen in groep 2 onderzocht op stem-, spraak- en/of taalproblemen. Dit gebeurt door de logopedist van de GGD. De logopedist voert een gesprekje met uw kind en laat uw kind enkele zinnen nazeggen. Daarnaast laat de logopedist uw kind enkele plaatjes benoemen. Na afloop van het onderzoek wordt gekeken of er een vervolgactie moet worden ondernomen (hercontrole, advies, verwijzing). Vervolgens krijgt u uitslag van het onderzoek. Elke woensdagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur is er telefonisch spreekuur.

Telefoon: 050-367 40 39
e-mail: logopedie@hvd.groningen.nl