BSO

Kinderopvang is voor veel ouders een bekend begrip. Immers wanneer je als ouder/ verzorger werkt of een opleiding wilt combineren met de verzorging van een kind, dan heb je kinderopvang nodig. Ouders regelen dit op erg verschillende manieren: met opa’s en oma’s, vriendinnen, buurvrouwen, betaalde oppas of met georganiseerde kinderopvang. In Stadskanaal is kinderopvang goed geregeld bij de bestaande organisaties.

De leeftijd van de kinderen die opgevangen worden varieert van 10 weken tot 14 jaar. De accommodaties zijn aangepast aan de op te vangen leeftijdsgroep en er wordt gewerkt met op de leeftijd aangepaste activiteiten (aan de hand van thema’s). Voor schoolkinderen geldt vooral dat het gezellig moet zijn. Een plek waar je je na een schooldag lekker kunt uitleven of geholpen kunt worden met bijvoorbeeld het huiswerk maken. Natuurlijk wordt ook voor deze groep (4-14 jaar) van alles georganiseerd om hen bezig te houden.

Vanaf 2007 moeten scholen een regeling treffen voor “voor- en naschoolse opvang” voor de leerlingen van werkende of studerende ouders. Omdat het organiseren van deze vorm van opvang binnen de school erg veel consequenties heeft, heeft de school besloten de voor- en naschoolse opvang te laten zoals het is. De opvang kan op maat geleverd worden: voorschools, naschools, lange middagen, vrije dagen, vakantieopvang: alles apart of een combinatie van diverse vormen.

Tamariki verzorgt op de Willibrordschool de BSO (Buiten Schoolse Opvang) voor kinderen van 4 tot 13 jaar.