Missie & Visie

De Willibrord overbrugt’ is een motto dat in meerdere opzichten verwijst naar (een deel van) de acht jaar dat uw kind op onze school zal doorbrengen. Een belangrijke periode in de ontwikkeling van uw kind. Het kind komt, zo uit ‘het warme, ouderlijke nest’, als kleine kleuter bij ons binnen en gaat ons weer verlaten als het lekker eigenwijs bijna puber is. U snapt het al: een belangrijke periode in de vorming van het kind; in de ontwikkeling van mens binnen onze maatschappij. De Willibrord overbrugt de periode van ‘het warme nest’ tot aan de middelbare school.

Onze school wil ook afstanden tussen de kinderen, hun ouders, juffen en meesters overbruggen. Uw betrokkenheid bij onze school is essentieel; de afstand tussen uw thuis en de Willibrord moet zo klein mogelijk zijn. Het mooiste is als u zich bij ons thuis voelt. In ons onderwijs willen wij voor uw kind onmogelijkheden mogelijk maken. Vanuit respect voor de ander leren we met elkaar samen te leven. Daarvoor moeten afstanden tussen en verschillen met anderen overbrugd worden. Niet jezelf verloochenen maar je moet elkaar wel op willen zoeken.

Wij streven ernaar uw kind een zodanige bagage mee te geven dat hij/zij na de periode op de Willibrord, een persoon is geworden die zich in de maatschappij staande kan houden. Ook willen we de afstand tussen ouders en school overbruggen. We trachten een open school te zijn, waarbij we graag uw mening horen. Uw mening over het reilen en zeilen van onze school is onze meest waardevolle informatie. Dus als u iets te melden heeft, doe dat dan niet voor aan de poort naar de andere ouders, maar meld dit aan het team of de Ouderadviescommissie zodat wij aan verbeteringen kunnen (blijven) werken.