Over ons

De Willibrordschool werd in 1967 gebouwd als een zesklassige lagere school met een kleuterschool ‘De Clemenshof’ ernaast. Het kunstwerk ‘De Liksteen’ werd door een aantal kunstenaars onder leiding van Karl Pelgrom ter gelegenheid van de opening vervaardigd. Na de vernieuwing van het schoolplein in 1996 is het naar de huidige plek verplaatst. Het aantal lokalen is in de loop der jaren uitgebreid naar 11.

Historie

In 690 kwam de 32-jarige Willibrord (658-739) met twaalf monniken uit het Engelse benedictijnenklooster Ripon naar onze streken.Lees verder »

Missie & Visie

Missie
Wij zijn een rooms-katholieke basisschool die staat voor kwalitatief, hoogwaardig, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding. In gezamenlijke verantwoordelijkheid met ouders willen we aan kinderen maximale leerkansen bieden en ze het beste uit zichzelf leren halen.

Visie
Onze school werkt vanuit de katholieke geloofsovertuiging en de daaruit voorkomende normen en waarden. Een vriendelijke omgang in een sfeer van openheid, eerlijkheid en vertrouwen vinden wij belangrijk om de kinderen een optimistisch toekomstperspectief mee te geven.

We zien de school als kleine samenleving waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Op onze school leren kinderen omgaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen. 

Vanuit veiligheid, wederzijds respect en een goede sfeer geven wij vorm aan ons onderwijs. In een rijke speel- en leeromgeving bieden wij innovatief, gepersonaliseerd onderwijs, waarbij het eigenaarschap van de kinderen, van 2 tot 12 jaar, wordt aangesproken.

Kernwaarden van de school:
Samen school
Menselijke waardigheid: ieder mens telt!
Verwondering
Betrokkenheid
Vernieuwend

 

 

Lees verder »

Identiteit

Onze school is een katholieke school voor basisonderwijs. Wij geloven in God als een scheppende, positieve kracht in het leven.Lees verder »