Oudervereniging

De oudervereniging op de Willibrordschool is een belangrijke ondersteunende commissie, met name op het gebied van activiteiten. Hieronder leest u een overzicht van de belangrijkste taken van de oudervereniging.

  • Het organiseren van allerlei activiteiten ten behoeve van de kinderen, in samenspraak met het bestuur van Primenius en/ of de directie van de school. Te denken valt aan Sinterklaas- en Kerstvieringen, schoolreisjes, schoolfeestdagen, alsmede activiteiten verband houdende met de totale schoolorganisatie.
  • Het verwerven en beheren van de hiervoor benodigde gelden.
  • Het verlenen van hand- en spandiensten in de meest brede zin van het woord aan het schoolteam en de kinderen. Bijvoorbeeld het organiseren van een school- of rommelmarkt, een inzamelingsactie en andere activiteiten ten behoeve van het verkrijgen van extra geld voor leermiddelen of andere zaken die bestemd zijn voor de kinderen.
  • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de Ouderadviescommissie, over alle aangelegenheden die de ouders aangaan. Dit gebeurt vanuit de primaire verantwoordelijkheid van ouders voor de opvoeding van hun kind(eren).
     

De leden:

Voorzitter: Miranda Hazenberg
Secretaris: Laura Schutte
PenningmeesterAnique Bults
Inkoop: Lotte Meijer
Lid: Gerard Mensen

Leerkrachten:
Petra Vogelvanger        
Anke de Vrij