Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Scholen (afgekort WMS) bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin een vertegenwoordiging zit van de schoolmedezeggenschapsraden (in totaal bestaat de GMR uit 3 ouders en 3 leerkrachten).

De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag en de Ouder Advies Commissie. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. Tevens maakt de MR van haar activiteiten melding in haar jaarverslag. De (G)MR-reglementen als mede de verdeling van de bevoegdheden kunt u vinden op de website van Stichting Primenius.
 

Leden:

Ouders

  • Peter Prummel (voorzitter)
  • Marc Wallinga (secretaris)
  • Marita van der Waal (lid)

Leerkrachten:

  • Gerda Heutinck-Heijne (lid)
  • Jolanda Meinema (lid)
  • Marcella Wierenga (lid)

 

De MR is bereikbaar via het volgende mailadres:

mr.willibrordschool@primenius.nl